Thống kê loại tin đăng trong kỳ
Thống kê loại tin đăng trong kỳ
Thống kê loại tin đăng theo quận huyện trong kỳ
Phân phối giá bán và diện tích nhà hẻm trong kỳ
Phân phối giá bán và diện tích nhà mặt tiền trong kỳ
Số lượng tin đăng trong kỳ
Loại Kỳ hiện tại Kỳ so sánh (+/-)
Nhà ngõ hẻm 61,748 62,161 1%
Đất nền 29,963 35,268 15%
Căn hộ 18,709 20,710 10%
Nhà mặt tiền 26,129 27,842 6%
Biệt thự 3,459 4,495 23%
Đơn giá trung vị (đồng/m2)
Loại Kỳ hiện tại Kỳ so sánh (+/-)
Nhà ngõ hẻm 84,581,109 86,515,504 2%
Đất nền 28,811,162 27,416,876 5%
Căn hộ 38,910,213 38,016,836 2%
Nhà mặt tiền 174,005,069 156,527,653 11%
Biệt thự 114,922,139 108,093,096 6%