Thống kê loại tin đăng trong kỳ
Thống kê loại tin đăng trong kỳ
Thống kê loại tin đăng theo quận huyện trong kỳ
Phân phối giá bán và diện tích nhà hẻm trong kỳ
Phân phối giá bán và diện tích nhà mặt tiền trong kỳ
Số lượng tin đăng trong kỳ
Loại Kỳ hiện tại Kỳ so sánh (+/-)
Nhà ngõ hẻm 25,829 37,184 31%
Đất nền 11,576 14,429 20%
Căn hộ 10,764 12,893 17%
Nhà mặt tiền 14,160 17,497 19%
Biệt thự 1,443 904 60%
Đơn giá trung vị (đồng/m2)
Loại Kỳ hiện tại Kỳ so sánh (+/-)
Nhà ngõ hẻm 94,498,086 97,270,511 3%
Đất nền 24,889,931 24,077,246 3%
Căn hộ 37,988,806 36,813,227 3%
Nhà mặt tiền 199,999,998 204,208,786 2%
Biệt thự 113,000,000 99,525,526 14%