Thống kê loại tin đăng trong kỳ
Thống kê loại tin đăng trong kỳ
Thống kê loại tin đăng theo quận huyện trong kỳ
Phân phối giá bán và diện tích nhà hẻm trong kỳ
Phân phối giá bán và diện tích nhà mặt tiền trong kỳ
Số lượng tin đăng trong kỳ
Loại Kỳ hiện tại Kỳ so sánh (+/-)
Nhà ngõ hẻm 22,624 29,976 25%
Đất nền 13,851 16,303 15%
Căn hộ 6,431 8,719 26%
Nhà mặt tiền 9,532 14,852 36%
Biệt thự 923 1,269 27%
Đơn giá trung vị (đồng/m2)
Loại Kỳ hiện tại Kỳ so sánh (+/-)
Nhà ngõ hẻm 90,481,117 96,001,953 6%
Đất nền 27,590,850 29,864,576 8%
Căn hộ 37,518,168 38,896,677 4%
Nhà mặt tiền 189,490,645 194,054,187 2%
Biệt thự 113,328,125 112,624,010 1%