Thống kê loại tin đăng trong kỳ
Thống kê loại tin đăng trong kỳ
Thống kê loại tin đăng theo quận huyện trong kỳ
Phân phối giá bán và diện tích nhà hẻm trong kỳ
Phân phối giá bán và diện tích nhà mặt tiền trong kỳ
Số lượng tin đăng trong kỳ
Loại Kỳ hiện tại Kỳ so sánh (+/-)
Nhà ngõ hẻm 20,448 28,216 28%
Đất nền 10,673 13,124 19%
Căn hộ 5,022 7,380 32%
Nhà mặt tiền 4,979 10,262 52%
Biệt thự 1,035 1,473 30%
Đơn giá trung vị (đồng/m2)
Loại Kỳ hiện tại Kỳ so sánh (+/-)
Nhà ngõ hẻm 83,795,043 84,887,659 1%
Đất nền 26,738,677 31,695,570 16%
Căn hộ 38,121,644 38,478,646 1%
Nhà mặt tiền 147,350,214 142,170,978 4%
Biệt thự 123,400,684 110,236,362 12%