Thống kê loại tin đăng trong kỳ
Thống kê loại tin đăng trong kỳ
Thống kê loại tin đăng theo quận huyện trong kỳ
Phân phối giá bán và diện tích nhà hẻm trong kỳ
Phân phối giá bán và diện tích nhà mặt tiền trong kỳ
Số lượng tin đăng trong kỳ
Loại Kỳ hiện tại Kỳ so sánh (+/-)
Nhà ngõ hẻm 35,803 38,669 7%
Đất nền 15,850 18,879 16%
Căn hộ 14,179 23,727 40%
Nhà mặt tiền 11,820 16,057 26%
Biệt thự 1,689 3,656 54%
Đơn giá trung vị (đồng/m2)
Loại Kỳ hiện tại Kỳ so sánh (+/-)
Nhà ngõ hẻm 96,065,414 94,515,172 2%
Đất nền 27,571,730 31,491,064 12%
Căn hộ 37,499,816 36,618,649 2%
Nhà mặt tiền 195,493,702 173,905,276 12%
Biệt thự 105,407,440 91,698,339 15%