Thống kê loại tin đăng trong kỳ
Thống kê loại tin đăng trong kỳ
Thống kê loại tin đăng theo quận huyện trong kỳ
Phân phối giá bán và diện tích nhà hẻm trong kỳ
Phân phối giá bán và diện tích nhà mặt tiền trong kỳ
Số lượng tin đăng trong kỳ
Loại Kỳ hiện tại Kỳ so sánh (+/-)
Nhà ngõ hẻm 37,999 24,536 55%
Đất nền 26,967 15,308 76%
Căn hộ 16,019 7,222 122%
Nhà mặt tiền 21,063 11,247 87%
Biệt thự 2,318 1,064 118%
Đơn giá trung vị (đồng/m2)
Loại Kỳ hiện tại Kỳ so sánh (+/-)
Nhà ngõ hẻm 91,162,495 91,667,829 1%
Đất nền 31,119,583 28,050,361 11%
Căn hộ 38,556,538 37,479,094 3%
Nhà mặt tiền 159,409,309 186,003,278 14%
Biệt thự 105,072,936 113,818,176 8%