Thống kê loại tin đăng trong kỳ
Thống kê loại tin đăng trong kỳ
Thống kê loại tin đăng theo quận huyện trong kỳ
Phân phối giá bán và diện tích nhà hẻm trong kỳ
Phân phối giá bán và diện tích nhà mặt tiền trong kỳ
Số lượng tin đăng trong kỳ
Loại Kỳ hiện tại Kỳ so sánh (+/-)
Nhà ngõ hẻm 34,355 46,409 26%
Đất nền 12,129 19,526 38%
Căn hộ 10,211 18,224 44%
Nhà mặt tiền 13,413 17,316 23%
Biệt thự 738 1,961 62%
Đơn giá trung vị (đồng/m2)
Loại Kỳ hiện tại Kỳ so sánh (+/-)
Nhà ngõ hẻm 99,781,577 98,806,824 1%
Đất nền 23,730,965 26,467,135 10%
Căn hộ 36,626,991 37,629,766 3%
Nhà mặt tiền 203,266,319 197,206,995 3%
Biệt thự 97,843,136 99,646,601 2%