Thống kê loại tin đăng trong kỳ
Thống kê loại tin đăng trong kỳ
Thống kê loại tin đăng theo quận huyện trong kỳ
Phân phối giá bán và diện tích nhà hẻm trong kỳ
Phân phối giá bán và diện tích nhà mặt tiền trong kỳ
Số lượng tin đăng trong kỳ
Loại Kỳ hiện tại Kỳ so sánh (+/-)
Nhà ngõ hẻm 20,872 20,817 0%
Đất nền 10,522 6,539 61%
Căn hộ 5,836 5,010 17%
Nhà mặt tiền 11,291 9,602 18%
Biệt thự 1,000 447 124%
Đơn giá trung vị (đồng/m2)
Loại Kỳ hiện tại Kỳ so sánh (+/-)
Nhà ngõ hẻm 101,698,397 90,021,072 13%
Đất nền 30,000,000 25,355,198 18%
Căn hộ 38,952,874 36,753,702 6%
Nhà mặt tiền 193,829,667 199,399,158 3%
Biệt thự 117,698,943 107,570,861 9%