Thống kê loại tin đăng trong kỳ
Thống kê loại tin đăng trong kỳ
Thống kê loại tin đăng theo quận huyện trong kỳ
Phân phối giá bán và diện tích nhà hẻm trong kỳ
Phân phối giá bán và diện tích nhà mặt tiền trong kỳ
Số lượng tin đăng trong kỳ
Loại Kỳ hiện tại Kỳ so sánh (+/-)
Nhà ngõ hẻm 42,887 37,960 13%
Đất nền 17,483 19,692 11%
Căn hộ 16,307 21,486 24%
Nhà mặt tiền 14,898 14,412 3%
Biệt thự 1,783 3,212 45%
Đơn giá trung vị (đồng/m2)
Loại Kỳ hiện tại Kỳ so sánh (+/-)
Nhà ngõ hẻm 97,711,161 93,309,345 5%
Đất nền 26,499,282 30,000,000 12%
Căn hộ 37,503,207 37,028,568 1%
Nhà mặt tiền 197,299,770 176,484,104 12%
Biệt thự 98,456,820 94,478,059 4%