Thống kê loại tin đăng trong kỳ
Thống kê loại tin đăng trong kỳ
Thống kê loại tin đăng theo quận huyện trong kỳ
Phân phối giá bán và diện tích nhà hẻm trong kỳ
Phân phối giá bán và diện tích nhà mặt tiền trong kỳ
Số lượng tin đăng trong kỳ
Loại Kỳ hiện tại Kỳ so sánh (+/-)
Nhà ngõ hẻm 21,358 58,457 64%
Đất nền 9,248 27,111 66%
Căn hộ 7,141 17,307 59%
Nhà mặt tiền 6,218 23,810 74%
Biệt thự 1,235 3,019 59%
Đơn giá trung vị (đồng/m2)
Loại Kỳ hiện tại Kỳ so sánh (+/-)
Nhà ngõ hẻm 90,498,881 85,598,583 6%
Đất nền 36,348,709 30,139,225 21%
Căn hộ 40,470,786 39,226,744 3%
Nhà mặt tiền 167,789,218 174,522,222 4%
Biệt thự 109,839,143 118,442,232 7%