Thống kê loại tin đăng trong kỳ
Thống kê loại tin đăng trong kỳ
Thống kê loại tin đăng theo quận huyện trong kỳ
Phân phối giá bán và diện tích nhà hẻm trong kỳ
Phân phối giá bán và diện tích nhà mặt tiền trong kỳ
Số lượng tin đăng trong kỳ
Loại Kỳ hiện tại Kỳ so sánh (+/-)
Nhà ngõ hẻm 787 1,814 57%
Đất nền 184 426 57%
Căn hộ 507 943 46%
Nhà mặt tiền 221 611 64%
Biệt thự 139 178 22%
Đơn giá trung vị (đồng/m2)
Loại Kỳ hiện tại Kỳ so sánh (+/-)
Nhà ngõ hẻm 110,704,284 106,467,584 4%
Đất nền 69,444,440 94,111,111 26%
Căn hộ 42,352,124 42,950,552 1%
Nhà mặt tiền 299,200,000 238,904,581 25%
Biệt thự 170,454,544 183,409,088 7%