Dịch vụ thành viên

Làm chủ thông tin bất động sản


Những gì bạn đang tìm kiếm là "rác"?

Chỉ 16% thông tin mua bán có giá trị được sử dụng làm thông tin so sánh trong định giá bất động sản. Chưa đến 4% thông tin đăng bán là của chính chủ, nhưng lại có đến có đến 30% tin đăng mua bán nhà đất là có từ khóa “chính chủ“. Đến 45% thông tin đăng bán bị trùng lặp, đăng nhiều lần với nhiều giá khác nhau.

Đó là những con số Biggee.vn thống kê được từ dữ liệu bất động sản được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Có thể bạn đã ước lượng được có con số ở trên từ kinh nghiệm tìm kiếm thông tin của mình. Các thông tin ảo vẫn luôn xuất hiện, vì nó mang lại doanh thu. Tại Biggee.vn, chúng tôi đang cố làm điều ngược lại, chúng tôi mong muốn doanh thu của chúng tôi đến từ các thông tin thật.


Chúng tôi tái chế "rác" như thế nào?

 • Dữ liệu được lọc từ nhiều nguồn bao gồm dữ liệu không cấu trúc như Facebook giúp sàng lọc sơ bộ theo số điện thoại một cách bao quát nhất.

 • Ứng dụng các thuật toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing) để xác định thông tin địa chỉ, các cụm từ môi giới và chính chủ hay dùng, chấm điểm tin cậy cho từng thông tin.

 • Biggee.vn không phải là website đăng tin nên không vì doanh thu đăng tin làm ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu.


DỊCH VỤ THÀNH VIÊN

Các tiện ích trong một gói dịch vụ


Chi tiết tài sản định giá so sánh

Thông tin bất động sản chính chủ

Thông tin giá trực quan trên bản đồ

Báo cáo thông kê chi tiết

Xuất file kết quả excel không giới hạn

Hệ thống vấn tin "CIC" cho bất động sản


Đăng ký dịch vụ

 • Thời hạn hiệu lực dịch vụ trong vòng 30 ngày.
 • Phí dịch vụ: 300,000 đồng.

 • Thời hạn hiệu lực dịch vụ trong vòng 90 ngày.
 • Phí dịch vụ: 700,000 đồng.

 • Thời hạn hiệu lực dịch vụ trong vòng 180 ngày.
 • Phí dịch vụ: 1,200,000 đồng.

 • Thời hạn hiệu lực dịch vụ trong vòng 360 ngày.
 • Phí dịch vụ: 2,000,000 đồng.

Contact us

Address: 111-121 Ngo Gia Tu Street, District 10, HCMC