Làm chủ thông tin bất động sản chỉ với 20.000 đồng! Mới

38,906 tin đăng tại TP.HCM trong 30 ngày gần nhất. Xem thêm tại Dashboard

Thống kê loại tin đăng trong kỳ
Thống kê loại tin đăng trong kỳ
Số lượng tin đăng trong kỳ
Loại Kỳ hiện tại Kỳ so sánh (+/-)
Nhà ngõ hẻm 18,895 31,106 39%
Đất nền 9,821 14,535 32%
Căn hộ 4,813 7,746 38%
Nhà mặt tiền 4,441 10,725 59%
Biệt thự 936 1,484 37%
Đơn giá trung vị (đồng/m2)
Loại Kỳ hiện tại Kỳ so sánh (+/-)
Nhà ngõ hẻm 83,639,976 84,308,229 1%
Đất nền 26,329,931 30,713,575 14%
Căn hộ 38,371,242 38,039,509 1%
Nhà mặt tiền 149,686,674 141,047,543 6%
Biệt thự 122,174,988 113,356,952 8%
Đơn giá trung vị là đơn giá nửa lớn hơn và nửa bé hơn tập đơn giá so sánh. Kết quả này chỉ dựa vào thống kê đơn thuần, để biết chính xác giá giao vui lòng tham khảo công cụ định giá nhà đất.