Làm chủ thông tin bất động sản chỉ với 20.000 đồng! Mới

44,501 tin đăng tại TP.HCM trong 30 ngày gần nhất. Xem thêm tại Dashboard

Thống kê loại tin đăng trong kỳ
Thống kê loại tin đăng trong kỳ
Số lượng tin đăng trong kỳ
Loại Kỳ hiện tại Kỳ so sánh (+/-)
Nhà ngõ hẻm 19,151 30,836 38%
Đất nền 11,314 16,887 33%
Căn hộ 5,482 8,764 37%
Nhà mặt tiền 7,767 13,976 44%
Biệt thự 787 1,073 27%
Đơn giá trung vị (đồng/m2)
Loại Kỳ hiện tại Kỳ so sánh (+/-)
Nhà ngõ hẻm 92,074,102 93,948,376 2%
Đất nền 28,432,230 28,505,696 0%
Căn hộ 37,869,462 37,955,095 0%
Nhà mặt tiền 186,342,890 192,364,496 3%
Biệt thự 112,764,198 110,000,008 3%
Đơn giá trung vị là đơn giá nửa lớn hơn và nửa bé hơn tập đơn giá so sánh. Kết quả này chỉ dựa vào thống kê đơn thuần, để biết chính xác giá giao vui lòng tham khảo công cụ định giá nhà đất.