Làm chủ thông tin bất động sản chỉ với 20.000 đồng! Mới

93,346 tin đăng tại TP.HCM trong 30 ngày gần nhất. Xem thêm tại Dashboard

Thống kê loại tin đăng trong kỳ
Thống kê loại tin đăng trong kỳ
Số lượng tin đăng trong kỳ
Loại Kỳ hiện tại Kỳ so sánh (+/-)
Nhà ngõ hẻm 42,878 37,965 13%
Đất nền 17,482 19,690 11%
Căn hộ 16,305 21,488 24%
Nhà mặt tiền 14,898 14,411 3%
Biệt thự 1,783 3,212 45%
Đơn giá trung vị (đồng/m2)
Loại Kỳ hiện tại Kỳ so sánh (+/-)
Nhà ngõ hẻm 97,722,365 93,302,922 5%
Đất nền 26,502,089 30,000,000 12%
Căn hộ 37,505,906 37,027,361 1%
Nhà mặt tiền 197,299,770 176,494,537 12%
Biệt thự 98,456,820 94,478,059 4%
Đơn giá trung vị là đơn giá nửa lớn hơn và nửa bé hơn tập đơn giá so sánh. Kết quả này chỉ dựa vào thống kê đơn thuần, để biết chính xác giá giao vui lòng tham khảo công cụ định giá nhà đất.