114 m2

Diện tích phổ biến

4.82 tỷ

Giá bán phổ biến

40 tr/m2

Đơn giá tham khảo

Đường Trần Đình Nam, Phường Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Đường Trần Đình Nam, Phường Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Nhà 3 tầng 100m2, Trần Đình Nam nối tiếp Bắc Sơn, Hòa An Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng

Đường Trần Đình Nam, Phường Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Đường Trần Đình Nam, Phường Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng