Sản phẩm, dịch vụ

Hệ thống tích hợp

Hệ thống tích hợp nhằm hỗ trợ việc thu thập và phân tích thông tin bất động sản từ nhiều nguồn, thích hợp cho ngân hàng, công ty thẩm định giá, công ty bất động sản.

Dữ liệu

Tất cả các thông tin về bất động sản: danh sách chính chủ, danh sách bất động sản mới đăng, báo cáo thống kê thị trường, bảng giá đất mới nhất..., thích hợp cho các công ty tư vấn bất động sản, cá nhân môi giới bất động sản

Xem thêm

Quảng cáo

Quảng cáo bất động sản của bạn sẽ xuất hiện đúng đối tượng đang có nhu cầu tương ứng, thích hợp với các cá nhân môi giới bất động sản với chi phí quảng cáo thấp nhất.

Xem thêm

Contact us

Address: 111-121 Ngo Gia Tu Street, District 10, HCMC