Dịch vụ quảng cáo thông tin

GIỚI THIỆU

# Mô tả
Đặc điểm Thông tin quảng cáo là một mẫu tin dạng hình ảnh, văn bản, đường dẫn sẽ xuất hiện trên trang web biggee.vn tại các vị trí nổi bật nhất.
Ưu điểm

Đối tượng tiếp cận: Biggee.vn không hỗ trợ đăng tin nên người dùng tìm kiếm thông tin mua bán, cho thuê, định giá đang có nhu cầu giao dịch thật sự.

Phương pháp tiếp cận: Thông tin hiển thị tự nhiên theo các kết quả tìm kiếm, định giá bất động sản; tiếp cận khách hàng có nhu cầu giao dịch thật. Bạn có thể cập nhật, thay đổi quảng cáo trong thời hạn sử dụng dịch vụ.

Đặc biệt: Thông tin quảng cáo hiển thị tương thích với cả desktop lẫn mobile, giúp tăng hiệu quả tiếp cận.

Hiển thị trong 7 ngày

90.000 đồng

Hiển thị trong 14 ngày 150.000 đồng
Hiển thị trong 30 ngày

300.000 đồng


Hơn cả một tin đăng, hãy để thông tin giao dịch của bạn xuất hiện một cách nổi bật và khác biệt trên biggee.vn chỉ với 3.000 đồng/ngày.

ĐĂNG KÝ


  • Chọn gói dịch vụ quảng cáo.

  • Thiết kế quảng cáo của riêng bạn.


Tạo quảng cáo của bạn

LIÊN HỆ

Email: contact@biggee.vn

Hotline (+84) 0374-496-314

Facebook: biggee.vn - Tìm kiếm, Định giá Bất động sản

,

Contact us

Address: 111-121 Ngo Gia Tu Street, District 10, HCMC