Dịch vụ thành viên

Làm chủ thông tin bất động sản

Xử lý thông tin với 3L

 • LỌC: Dữ liệu được lọc từ nhiều nguồn bao gồm dữ liệu không cấu trúc như Facebook giúp tăng tính bao quát của thông tin.

 • LỰA: Ứng dụng các thuật toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing), các phương pháp thống kê để đánh giá thông tin ban đầu.

 • LƯỢNG: Xây dựng mối liên kết giữa các thông tin để chấm điểm thông tin theo các tiêu chí như: chính chủ, trùng lặp, khả năng giao dịch thành công thấp.


DỊCH VỤ THÀNH VIÊN


Chi tiết tài sản định giá so sánh

Thông tin bất động sản chính chủ

Thông tin giá trực quan trên bản đồ

Báo cáo thông kê chi tiết

Tạo tin đăng không giới hạn

Hệ thống vấn tin "CIC" cho bất động sản

Xuất kết quả ra file đến 1000 dòng

Hỗ trợ 24/7 mọi yêu cầu

Chức năng Thành viên thường Thành viên VIP
Xem tài sản định giá (tài sản so sánh)
Xem tin đăng chính chủ
Xem bản đồ định giá Giới hạn 200 kết quả Không giới hạn
Báo cáo thị trường chi tiết
Định giá và đăng tin 1 tin đăng Không giới hạn
Truy dấu thông tin bất động sản
Xuất file kết quả tìm kiếm Tối đa 20 dòng Tối đa 1000 dòng
Truy vấn thông tin theo số điện thoại Chỉ xem báo cáo tổng quan Xem báo cáo tổng quan và chi chi tiết tin đăng
Search Engine Truy vấn toàn bộ thông tin theo từ khóa Truy vấn theo từ khóa và điều kiện
Dashboard Chỉ xem báo cáo đến cấp quận huyện trong 30 ngày Không giới hạn
Hỗ trợ one-on-one

Đăng ký dịch vụ

 • Thời hạn hiệu lực dịch vụ trong vòng 30 ngày.
 • Phí dịch vụ: 300,000 đồng.

 • Thời hạn hiệu lực dịch vụ trong vòng 90 ngày.
 • Phí dịch vụ: 700,000 đồng.

 • Thời hạn hiệu lực dịch vụ trong vòng 180 ngày.
 • Phí dịch vụ: 1,200,000 đồng.

 • Thời hạn hiệu lực dịch vụ trong vòng 360 ngày.
 • Phí dịch vụ: 2,000,000 đồng.

 • Thời hạn hiệu lực dịch vụ trong vòng 1 ngày.
 • Phí dịch vụ: 20,000 đồng.

Liên hệ

Address: 111-121 Ngo Gia Tu Street, District 10, HCMC